• Allt du behöver göra för att skapa en sida i Wiki är att komma på en meningsfull titel, skriva alla ord med stor bokstav i början av ordet och SättaIhopDemSåHär?. Wiki kommer automatiskt att känna igen det som en hyperlänk. Alternativt kan du sätt vad som helst innanför hakparenteser?. Wiki känner inte igen länkar med sammansatta ord om orden innehåller å,ä eller ö, t.ex. GratisÖlÅtAllaÄlgar. I dessa fall måste hakparenteser användas.

    Sedan kan du KlickaPåFrågetecknet? efter hyperlänken så öppnar Wiki ett fönster där du kan beskriva den nya sidan.

    Vill du lägga till ett dokument med komplicerad design till Wiki är det bättre om du ger en URL istället för att försöka skriva dokumentet här. Det gör du på det här sättet:

    Projekthemsidan för PhpWiki: http://phpwiki.sourceforge.net

    Wiki stöder inte HTML-taggar (se Textformateringsregler). <taggar>De kommer att rendreras som text.</taggar> Wiki är menat att vara så enkelt som möjligt för att uppmuntra dess användning.

    Observera att det är möjligt för systemadministratören att tillåta inbäddad HTML, men det innebär säkerhetsrisker.


Warning: "count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable"