• Översikt

  Textformateringsregler
  Markering: '' för lutande, för fet, '' för både och.
  Listor: * för punktlistor, # för numrerade listor, ; term : definition för definitionslistor.
  Referenser: !BindIhopOrdMedStoraBokstäver eller använd hakar för en länk? eller URL !http:/cool.wiki.int/?.
  Footnotes: Använd 1?,2?,3,...
  och Redigera Länkar: Undvik länkning med "!": !!SkapaEjHyperl?änk, namnge länkar med URL?.
  Blandat: "!", "!!", "!!!" skapar rubriker, "%%%" skapar radbrytning, "----" skapar en horisontell linje.


  Paragrafer

  • Indentera inte paragrafer
  • Rader radbryts där det behövs
  • Använd blankrader som separatorer
  • Fyra eller mer streck gör en horisontell linje
  • %%% gör en radbrytning (i rubriker och listor också)

  Listor

  • asterisk för första nivån

   • asterisk-asterisk för andra nivån, osv.
  • Använd * för punktlistor, # för numrerade listor (blanda hur du vill)
  • semikolon-term-kolon-definition för definitionslistor:
  term här
  definition här, som i en lista med <DL><DT><DD>
  • En rad för varje punkt i listan
  • Andra inledande mellanslag signalerar förformaterad text och ändrar teckensnittet

  Rubriker

  • "!" vid början av raden för en liten rubrik
  • "!!" vid början av raden för en mellanrubrik
  • "!!!" vid början av raden för en stor rubrik

  Teckensnitt

  • Indentera med ett eller flera mellanslag för att få text med lika breda tecken:

  Detta är text med lika breda tecken

  Detta är inte det

  Indenterade paragrafer

  (Citat)

  • semikolon-kolon -- fungerar som <BLOCKQUOTE>
  detta är ett indenterat block med text

  Markering

  • Använd dubbla apostrofer () för vanlig betoning (vanligtvis lutande stil'')
  • Använd dubbla understreck () för stark betoning (vanligtvis fet stil__)
  • Blanda dem om du vill: fet lutande stil
  • Markering kan användas flera gånger på en rad, men kan inte användas över radgränser:

  detta kommer inte att fungera

  Referenser

  • Hyperlänkar till andra sidor inom Wikin görs genom att sätta sidnamnet innanför hakparenteser: detta är en länk? eller genom att AnvändaWikiOrd? (föredras)
  • Hyperlänkar till externa sidor görs så här: http://www.wcsb.org/
  • Du kan namnge länkarna genom att skriva ett namn, ett lodrätt streck och sedan hyperlänken eller sidnamnet: PhpWiki-hemsidan - framsidan
  • Du kan undvika att länkar skapas genom att sätta "!" framför ordet som du inte vill vara en länk, t.ex. !InteEnWikilänk, !http://inte.heller.en.länk/
  • You can create footnotes by using 1?, 2?, 3, ... like this here 1?. See footnote for counterpart. (If the is in the first column, it is a footnote ''definition'' rather than a footnote ''reference'' [1?.)
  • Det gamla sättet att skapa länkar av URL:er stöds fortfarande: Föregå varje URL med "http:", "ftp:" eller "mailto:" för att skapa länkar automatiskt, så här: http://c2.com/
  • Bilder med URL:er som slutar med .png, .gif eller .jpg innanför hakparenteser läggs in i dokumentet av sig själv:

  Tables

  • Simple tables are available. A table row is introduced by a | in the first column. It is best described by example
   Name v Cost v Notes
   First Last
   > Jeff < Dairiki ^ Cheap < Not worth it
   > Marco < Polo Cheaper < Not available
  will generate
  Name v Cost v Notes
  First Last
  > Jeff < Dairiki ^ Cheap < Not worth it
  > Marco < Polo Cheaper < Not available
  Note that multiple |'s lead to spanned columns, and v's can be used to span rows. A > generates a right justified column, < a left justified column and ^ a centered column (which is the default.)

  HTML

  • Bry dig inte
  • < och > är sig själva
  • &-tecknet fungerar inte
  • Om du verkligen måste använda HTML kan systemadministratören slå på detta tillval. Börja varje rad med ett lodrätt streck (|). Observera att detta tillval är avslaget som standard.

Warning: "count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable"